فراخوان جذب سرمایه گزار

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار

شهرداری ایلام در نظر دارد به استناد پانزدهمین صورت جلسه هیات عالی سرمایه گذاری  مورخ 25/4/98 و صورتجلسه مورخ 2/5/97 شورای اسلامی شهر و تاییدیه فرمانداری ایلام در راستاي توسعه و گسترش خدمات شهری و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی به شهروندان از طريق مشاركت به روش بهسازی، بهره برداري، و انتقال ساختمان به شهرداری در پایان قرارداد((ROT ، نسبت به انتخاب سرمایه گذار جهت بهسازی ساختمان نیمه کاره میدان ارغوان بصورت مجتمع اقامتی،سیاحتی اقدام نماید. از کلیه متقاضیان دارای سابقه مرتبط در امر سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ  اسناد فراخوان از تاریخ 26/4/98 لغایت 2/5/98 به مدیریت سرمایه گذاری شهرداری ایلام واقع در بلوار جهموری، تقاطع شهیده ربابه کمالی، ساختمان مرکزی شهرداری ایلام، طبقه سوم مراجعه فرمایند.

ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، مدیریت سرمایه گذاری شهرداری ایلام با شماره تلفن08433334570  آماده پاسخگویی می باشد.
ارزش کل پروژه طراحی و ساخت بر اساس قیمت پایه:  ۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال(قیمت تقریبی)


آورده طرفین:
آورده شهرداری عبارت است از در اختیار قرار دادن زمین محل اجرای پروژه- عوارضات پروانه کار –
ساختمان موجود
آورده سرمایه گذار عبارت است ازپرداخت کلیه هزینه های مربوط به طراحی (اعم از - سازه- تاسیسات) و اجرا (اعم از ساخت) مجتمع اقامتی
–سیاحتی
شرایط و مدت واگذاری به شرح ذیل می باشد:
سقف مدت قرارداد 15 سال
از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت           18 ماه                  جهت طراحی، ساخت و اجرا .
پس از اتمام دوره طراحی و ساخت پروژه به مدت          15سال   بعنوان سقف مدت زمان     دوره بهره برداری خواهد بود.
مبلغ تضمین شرکت در فراخوان  ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه بانکی (فقط ضمانت نامه بانکی معتبر قابل قبول بوده و چک های تضمین شده فاقد اعتبار می باشند)

کمترین مدت زمان پیشنهادی نسبت به سقف مدت زمان بهره برداری(15 سال) بعنوان برنده فراخوان اعلام خواهند شد.

برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 14/5/98 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح  روزسه شنبه مورخ 15/5/98 می باشد .
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد .

با توجه به صورت جلسه شورای فنی استان به شماره 4058/41/23 مورخ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ استفاده از مصالح ساختمانی مشمول استاندارد و اجباری الزامی می باشد.
بدیهی است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده فراخوان خواهد بود
ه
و هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری ایلام در رد یا قبول تمام پیشنهادها مختار می باشد.
                                                                                                                                                        مدیریت سرمایه گذاری

 و جلب مشارکتهای مردمی شهرداری ایلامUnable to load control 'DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx'!
The file '/DesktopModules/ContentBrowser/ContentBrowser.ascx' does not exist.
6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0