بانك تجارت

 شعب بانك تجارت در ايلام


رديف 

كد شعبه 

 آدرس

 تلفن

عابربانك 

 1

 19903

 ايلام - بلوار شهيد بهشتي - مركز صدا و سيما

08412221103 

 دارد

2

19900

ايلام - بلوار امام - ساختمان اداره كل راه و ترابري

-

دارد

 2

 19270

 ايلام - بلوار تعميركاري

 08412232713

 دارد

4

 19220

 ايلام - خيابان 24 متري اشرفي اصفهاني

 08413361816

 دارد

 5

 19200

 ايلام  - بلوار امام خميني

 08413351541

 ندارد

 6

 19190

 ايلام - خيابان شاد آباد

 08413341912

 دارد

7

19170

ايلام - دانشگاه ايلام

08412227320

دارد

8

19120

ايلام - بلوار آزادي - جنب دفتر نماينده ولي فقيه در استان

08413381901

ندارد

9

19050

ايلام - بلوار شهداء

08413347260

دارد

10

19040

ايلام - خيابان انقلاب

08413330075

دارد

11

19030

ايلام - چهارراه سعدي

08413352735

دارد

12

19020

ايلام - خيابان 24 متري رسالت

08413349643

دارد

13

19010

ايلام - خيابان آيت اله حيدري

08413345244

دارد

14

19000

ايلام - خيابان فردوسي

08413354423

دارد


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0