بيمارستان ها

 بيمارستان هاي شهر ايلام


 رديف

نام بيمارستان 

 آدرس

تلفن 

 1

 بيمارستان امام خميني

 ايلام - خيابان آيت اله حيدري - قبل از تقاطع بلوار سعدي - روبروي اداره تربيت بدني

 08413334500

 2

 بيمارستان شهيد مصطفي

 ايلام - ميدان كشوري - جنب تپه شاهد

 08413338228

3

بيمارستان طالقاني

ايلام - پايين تر از ايران خودرو

08412227140

 4

 بيمارستان قائم

 ايلام - ميدان 22 بهمن - بلوار سيدالشهداء

08413340001

 5

 بيمارستان كوثر

 ايلام - بلوار امام علي

08412224970

 6

مركز اورژانس شهيد دكتر فتاحي  

ايلام - تقاطع خيابان آيت اله حيدري و خيابان سعدي 

 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0