تلفن هاي ضروري

كد هاي خدماتي 


 رديف

كد خدماتي 

 نام دستگاه

 1

 110

 فوريتهاي پليسي

 2

 111

سامانه ارتباط مردم و دولت

 3

 113

 ستاد خبري وزارت اطلاعات

4

115

اورژانس ايلام

5

116

حفاظت نيروي انتظامي

6

117

خرابي تلفن

7

118

اطلاعات تلفني

8

119

ساعت گويا

9

122

آب و فاضلاب شهري

10

123

اورژانس اجتماعي

11

124

سازمان بازرسي و نظارت بر توزيع كالا

12

125

آتش نشاني

13

126

رزرو تلفن بين شهري

14

127

خرابي تلكس

15

129

قوه قضاييه

16

132

كارت هاي اعتباري

17

133

تاكسي بي سيم

18

134

سازمان هواشناسي

19

136

سازمان بازرسي كشور

20

137

شهرداري ايلام

21

138

وزارت كشور

22

139

شركت قطارهاي مسافري رجا

23

140

شركت پست ( اعلام كد پستي)

24

141

وزارت راه و ترابري

25

142

سازمان تأمين اجتماعي

26

143

اداره كل بيمه خدمات درماني

27

144

نداي قرآن

28

147

نداي امداد جمعيت هلال احمر

29

148

نداي مشاور بهزيستي

30

149

نداي بهداشت

31

162

سازمان صدا و سيما ( ارتباطات مردمي)

32

167

سازمان فني و حرفه اي

33

191

اعلام داروخانه هاي شبانه روزي

34

192

اعلام تقويم و اوقات شرعي

35

193

پست تلفني

36

194

شركت گاز (حوادث گاز)

37

195

رزرو تلفن بين الملل

38

197

دفتر نظارت همگاني فرماندهي ناجا

39

199

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0