مهندس خلق منصوری - سرپرست شهرداری ایلام
 
 
مهندس خالق منصوری کار کارکنان شهرداری ایلام در حال حاضر در مردادماه 1400 به عنوان سرپرست شهرداری ایلام مشغول خدمت رسانی به مردم می باشد. 
معاونت عمران 
 سرپرست شهرداری 
شهردار ایلام
رئیس سازمان همیاری شهرداریهای استان ایلام
از جمله سوابق ایشان می باشد
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0