پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ساختار و اطلاعات

واحد سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی 

مدیر : مهندس محراب غریبی 

نشانی : بلوار جمهوری اسلامی - ساختمان مرکزی شهرداری - طبقه سوم 

------------------------

شرح وظایف : 

 

 

---------------------

عملکرد و فراخوان : 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0