• time : 15:42:0
  • Date : 2/3/2019
بازدید استاندار ایلام از غرفه شهرداری در نمایشگاه دستاورد های 40 ساله انقلاب اسلامی
بازدید استاندار ایلام از غرفه شهرداری در نمایشگاه دستاورد های 40 ساله انقلاب اسلامی در مجموعه چقا سبز و رونمایی از کیک چهل سالگی انقلاب در این غرفه ...


بازدید استاندار ایلام از غرفه شهرداری در نمایشگاه دستاورد های 40 ساله انقلاب اسلامی
در مجموعه چقا سبز  و رونمایی از کیک چهل سالگی انقلاب در این غرفه 

اداره روابط عمومی شهرداری 
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags