سه‌شنبه, 26 دی 1396
سينماها

سينما هاي شهر ايلام 


رديف 

نام سينما 

آدرس 

 تلفن

ظرفيت

1

قدس

ايلام - خيابان سعدي جنوبي

08413332494

474


سایت پورتال شهرداری ایلام

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8