پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 23 آذر 1397
دريافت فرم هاي حوزه شهرسازي
 

 فرم درخواست در
شهرسازي

 فرم اصول و ضوابط
تهيه نقشه

 اعلام شروع
عمليات ساختماني

 گواهي اتمام
عمليات ساختماني

 فرم گزارش مراحل
پيشرفت عمليات ساختماني

 فرم درخواست
پايان كار

 پروانه ساختماني

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0